Verzija za printanje Bosanska Kostajnica/Historija
Stara zgrada osnovne škole u Bosanskoj Kostajnici

Prva Narodna osnovna škola u B.Kostajnici osnovana je školske 1888/89.godine. Tada je školu pohađalo 60 učenika, iduće godine 96,a već sljedeće 129 učenika. Škola radi neprekidno sve do Drugog svjetskog rata, kada, zbog ratnih prilika, prekida nastavu.

Poslije Drugog svjetskog rata, 1946.g., počinje ponovo sa radom Narodna osnovna škola u Bosanskoj Kostajnici. Bila je to četverorazredna osnovna škola koja se nalazila na mjestu današnje pošte i apoteke. Zgrada je izgrađena jos za vrijeme austro-ugarske vladavine. Školska zgrada imala je svega pet učionica, zbornicu i kancelariju direktora, pa se može reći da su uslovi za vaspitno-obrazovni rad bili neadekvatni, tj. nastava se odvijala najviše uz pomoć krede i ploče.


Fotke stare zgrade: "generacija_58"

Gospodin Mehmed Kazazović mi je pisao da mu je u sjećanju ostalo nekoliko divnih ljudi, radnika te škole. To su učiteljice Štefica Jovović, Anka Dzemidzić, Nuska Gačo i dr. Kasnije su stigli i Mate Bošnjak, Jozo i Emilija Sukić, Mustafa Sepić, koji je bio direktor skole vise od dvadeset godina, Ivanka Šepić i Bosa Banjac, koja je poslije rata bila upravnik Dječijeg doma za ratnu siročad. Kada je ova škola pedesetih godina prerasla u osmogodišnju, isticao se neumorni, tada nastavnik, Boro Colić u organizaciji izviđačkog odreda, koji je slovio kao jedan od najbolje organizovanih odreda u BiH. Organizovana su brojna izviđacka logorovanja, bivakovanja i akcije.

Šezdesetih godina Narodna osnovna škola preimenovana je u Osnovnu školu "Petar Mećava" i to ime i danas nosi.

Zgrada današnje škole izgrađena je 1972., dobro je očuvana i ima sve potrebne uslove za rad.(25.07.2012 13:03:00)    Verzija za printanje 

(c) 2003-2006. Bosanska Kostajnica Online. All rights reserved.