Verzija za printanje Bosanska Kostajnica/Historija
Omaha

Drevni je običaj u zemlji Bosni i Hercegovini bio, a možda se i danas ponegdje može naći,da se na poseban, kultni način dočeka Jurjevdan koji je nastupao šestog maja, u vrijeme kada sunce zagrije jače, vode smlaćuju, ive i vrbe podahnu...Dolazi novo ljeto, dani puni zdravlja i životne vedrine.

Uoči Jurjevdana djevojke dolaze na potoke ili rječice da zahvate vode sa mlinskih omaha. Omaha je ona bistra , srebrena voda koju mlinski točak, u svojoj vrtnji, omahne od sebe. Te večeri se djevojke i djevojčujci okupaju vodom sa tih omaha i legnu u san-kako bi usnile-ili, čak, vidjele-svoga dragog. A sanjaju i druge lijepe stvari u godini koja se najavljuje: svoju udaju, vjenčanje, sreću...

Ima u ovoj zemlji i nešto drukčiji običaj: da se djevojke bude rano, prije izlaska Sunca, odlaze pod mlin i zahvaćaju vode sa njegovih omaha, piju je i pršću se njome... A djeca ustaju ranije, kad je najslađe spavati, kako ih ne bi "pretrla Jurina kola". Jure ili Đorđe, ili hazreti Hidr, taj jedinstveni sveti lik naše zajedničke povijesti, taj tajanstveni vječnik, obilazi sela i naselja, viđa se tamo gdje ga niko ne očekuje i najavljuje kiše hodavice, koje donose blagoslove i dobru ljetinu, ili povodnje i prolome oblaka koji, iako se čine zlima i opasnima, ipak, u drevnoj mudrosti, u sebi nose neko dobro.

Jana Zin
(6.05.2008 22:17:00)    Verzija za printanje 

(c) 2003-2006. Bosanska Kostajnica Online. All rights reserved.