Verzija za printanje Bosanska Kostajnica/AZIZIJA - BK
Posjećivanje mezara

Posjećivanje mezara umrlim datira još od davnina. Činili su to manje-više svi narodi, netko na ovaj, netko na onaj način. I muslimani, isto tako, posjećuju ili - kako se to kaže - zijarete kabur svojih umrlih, jer im to nalaže i preporučuje Vjera. Na taj način se, između ostalog, iskazuje poštovanje prema umrlom. Posjetom se donosi, prije svega, jedan sunnet na mjesto iz kojeg proizlazi višestruka korist i za posjećivanog i za posjetitelja. Tako se nastavlja jedna lijepa tradicija, običaj ali i nafila za umrlog, a i za živog.

Kod ulaska u groblje ili prolaska pored njega, shodno preporukama Muhammeda (a.s.), lijepo je nazvati selam umrlim i zatražiti od Allaha oprost za njihove i svoje grijehe. Dakako, uputno je proučiti bar Fatihu (1.poglavlje iz Kur'ana). Manje je poznato među muslimanskim življem da živi imaju obaveze prema umrlima koje moraju ispunjavati. U te obaveze spada i ova vrsta posjete o kojoj govorimo. Prema tome, dužnost je s vremena na vrijeme posjećivati svoje umrle, obično petkom, Bajramima i petnaestog dana mjeseca Ša'bana, kada je i sam Poslanik (S) običavao posjećivati mezaristane.

Kada posjećujemo umrle, trebali bismo voditi računa da budemo pod abdestom, te da zauzmemo takav položaj naspram mezara umrlog kojeg posjećujemo, da nam lice i prsa budu okrenuti ka Kibli,(prema Mekki, odnosno jugoistoku) jer tako je činio i Poslanik (S) osobno. Umrle treba pozdraviti sa Es-selamu alejkum i reći:

»I mi ćemo se, ako Allah da, vama pridružiti. Molim Allaha da oprosti grijehe i nama i vama.«


Pri posjeti mezaristanu zbog dženaze ili zijareta nekom umrlom, osobitu pozornost trebalo bi posvetiti kako se namjerno ili nenamjerno ne bi gazilo ili sjedalo po kaburima– grobljima drugih. Time bismo samo uznemiravali mrtve i to bez ikakve potrebe.

U pogledu ženinog posjećivanja mezarluka, islamski učenjaci su zauzeli različite stavove. Jedni su to zabranili, a drugi opet dozvolili, treći su pokušali zauzeti središnji stav i kazali da je ženama dozvoljeno da posjećuju mezarluke, ali da to ne čine često.
Razlog njihovog razilaženja je prividna kolizija među argumentima tog poglavlja.

 


(20.07.2012 09:21:00)    Verzija za printanje 

(c) 2003-2006. Bosanska Kostajnica Online. All rights reserved.