Verzija za printanje Bosanska Kostajnica/Aktuelno u BK
Podjela ramazanskih paketa, dar Merhamet-a Švedske

MDD Merhamet Švedske je i ove godine organizovao akciju "Iftari" u vrijeme Ramazana. Posredstvom svojih članova, ne samo iz Švedske nego i iz susjednih zemalja, te posredstvom Islamskih zajednica Bošnjaka i BH udruženja u Švedskoj, uspjeli su da uspješno ispune svoje ciljeve:

- obići što veći dio Bosne i Hercegovine,
- doći do što većeg broja povratnika,
- obići rubne dijelove Bosne i Hercegovine do kojih se slabije dolazi,
- obradovati postače u vrijeme ibadeta.

Sa upakovanih 4.000 paketa u Bosni i Hercegovini, izvršen je transport i raspodjela paketa na prostoru sljedećih mjesta-općina:

Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Bos.Dubica, Bos.Gradiška, Bos.Kostajnica, Bos.Krupa, Bos.Novi, Bratunac, Bužim, Čajniće, Celinac, Doboj, Foča, Gacko, Godijevno, Goražde, Han Pijesak, Jablanica, Jajce, Ključ-Biljani, Konjević polje, Kotor Varoš, Kozarac, Ljubija, Ljubinje, Mahovljani(Laktaši), Mostar, Mrkonjic Grad, Nevesinje, Novo Goražde, Olovo, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Skender Vakuf, Sokolac, Šipovo, Teslić, Trebinje, Višegrad i Zvornik.

Tamo gdje nije bilo moguće odraditi ovu aktivnost posredstvom lokalnih odbora Merhameta, aktivnost je odrađena posredstvom Islamskih zajednica ili udruženja za povratak.

Podsjetimo:

Osnovni ciljevi i djelatnosti Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" su:

 • pružanje socijalne pomoći ugroženom stanovništvu,
 • stipendiranje darovitih učenika i studenata lošeg imovinskog stanja,
 • podsticanje zbrinjavanja napuštene djece, osnivanje pogodnih domova za smještaj i odgajanje djece bez roditelja,
 • zbrinjavanje lica koja su morala napustiti svoje domove,uključivanje u akcije materijalnog pomaganja, zbrinjavanja lica nastradalih od elementarnih nepogoda, žrtava oružanih sukoba i drugih nepogoda, kao i onih koji su iz drugih       razloga bez svoje krivice dovedeni u težak materijalni položaj,
 • razvijanje smisla za kvalitetniji život u pogledu zdravlja i socijalnog ponašanja,
 • podsticanje otvaranja zdravstvenih ustanova i korišćenja usluga drugih zdravstvenih organizacija, a radi pružanja medicinske pomoći,
 • osnivanje obdaništa za djecu, a u skladu sa zakonom,
 • organizovanje seminara, predavanja i drugih pogodnih načina radi širenja socijalne svijesti i etičkih normi ponašanja,
 • zalaganje za zaštitu ljudskih prava,
 • podsticanje otvaranja javnih kuhinja i privrednih subjekata u cilju zadovoljavanja socijalno ugrožene kategorije stanovništva,
 • saradnja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu,
 • slobodno i javno organizovanje svečanosti, priredbi i drugih kulturnih okupljanja na javnim mjestima u skladu sa zakonom o javnim okuljanjima građana,
 • uvoz i izvoz humanitarnih roba za potrebe socijalno ugroženog stanovništva,
 • izdavanje knjiga i priručnika,
 • pružanja zdravstvene pomoći u slučaju elementarnih i drugih nepogoda, katastrofa, kao i prihvatu, smještaju i zbrinjavanju nastradalog stanovništva,
 • provođenja akcija solidarnosti na području teritorije svog djelovanja u slučajevima velikih elementarnih nepogoda, te organizacije prikupljanja i prihvata finansijske i materijalne pomoći i distribucije iste u zemlji i inostranstvu.
 • Danas ono predstavlja jedno savremeno organizirano dobrotvorno društvo koje bogatom, cjelovitom sadržinom i strukturom svoje djelatnosti obuhvata mnoge esencijalne komponente života Bošnjaka. To ga čini dragocjenim, a njegovu djelatnost blagorodnom.

Svoju djelotvornost MDD «Merhamet» naročito je pokazalo tokom protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mnoge porodice ovisile su upravo o pomoći ovog dobrotvornog društva. Ta potreba prisutna je i danas, desetak godina nakon agresije. Korisnici usluga ovog humanitarnog Društva su

* djeca bez roditeljskog staranja
* porodice šehida
* porodice ratnih vojnih invalida
* izbjegla i raseljena lica
* osobe sa invaliditetom

* osobe ometene u psiho-fizičkom razvoju
* materijalno neobezbijeđene
* za rad nesposobne osobe
* stare osobe bez porodičnog staranjaIzvor: MDD Merhamet Bosanska Dubica


(9.08.2012 23:18:00)    Verzija za printanje 

(c) 2003-2006. Bosanska Kostajnica Online. All rights reserved.